უფასო აშშ – ისა და ტრანსპორტირების გადაზიდვა; 30 დღეების დაბრუნება და გაცვლა

მიწოდება პოლიტიკა

გადაზიდვის პოლიტიკის* თუ გსურთ მისამართის შეცვლა, შეკვეთის დადასტურების მიღებიდან ნახევარი საათის განმავლობაში უნდა გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე support.global@cowinaudio.com. თუ დაუყოვნებლივ არ აცნობეთ, საქონელი გაიგზავნება თქვენი რისკის ქვეშ.